Terjärv MC-klubb

Terjärv motorcyckelklubb grundades hösten 1978. Traktens motorintresserade ungdomar behövde en plats på vilken man kunde umgås, men framför allt, ett utrymme där man kunde skruva sina motorcycklar.

MC-klubben var mycket aktiv under 80-talet med bl.a. motorcykelutställningar. Den mest kända tillställningen är kanske "Superbike" som ordnades första gången 1982. Utställningen hölls i ungdomsföreningens lokal, och lockade första året 900 personer! "Superbike" fick ett rykte att vara nejdens bästa utställning och besökarna var redan andra året 1500 till antalet.

I dagsläget består verksamheten huvudsakligen av grillfester och gemensamma utflykter. Nya medlemmar värvas med jämna mellanrum och klubbhuset är fortfarande flitigt i användning.