STYRELSEN

Terjärv Ungdomsförenings styrelse sammanträder 12 gånger i året. Utöver dessa möten hålls vårmöte i mars och höstmöte i oktober.

Styrelsen 2013:

Malin Westerlund  (ordförande)
Ted Kujala  (kassör)
Ida Österbacka  (viceordförande)
Niklas Långbacka  (sekreterare)
Linn Forsander
Dennis Långbacka
Jenna Hässjebacka
Joakim Gistö
Carolina Storrank
Jonas Gistö
Robert Djupsjöbacka
Christoffer Knutar
Sami Holtti
Eliisa Lindh
Jesper Jansson
Daniel Ollqvist
Kevin Sandvik
Lukas Johansson
Jonas Renlund