STYRELSEN 2020

Terjärv Ungdomsförenings styrelse sammanträder 10 gånger i året. Utöver dessa möten hålls vårmöte i mars och höstmöte i oktober.

Ordförande
Niklas Långbacka

Ordinarie styrelsemedlemmar
Malin Westerlund (vice ordförande)
Ida Timmerbacka (sekreterare)
Martina Jåfs (kassör)
Tiia Johansson
Oskar Johansson
Kevin Sandvik
Benjamin Ollqvist
Jonathan Englund

Suppleanter
Sami Westerlund
Daniel Ollqvist
Kim Forsander
Viktor Timmerbacka
Axel Ahlberg
Alexander Lindh
Emil Dahlvik
Markus Knutar