STYRELSEN

Terjärv Ungdomsförenings styrelse sammanträder 12 gånger i året. Utöver dessa möten hålls vårmöte i mars och höstmöte i oktober.

Styrelsen 2019:

Uppdateras inom kort