Terjärv Lucia

"Det beslöts att vi i år skulle fira Lucia med Luciatåg och fest på kvällen. Greta Storrank tar reda på olika personer som skall deltaga i tåget och hur det skall gå till.", står det i ett styrelseprotokoll från 1953. Detta var upptakten till en fin och uppskattad tradition i ungdomsföreningens historia som står sig ännu idag.

Den 13 december 1953 kröntes så Terjärv Ungdomsförenings första Lucia. Hon var Märta Hästbacka (g. Granbacka). De därpå följande åren valdes lucian på någon danstillställning, och till 1954 års Lucia valdes Helena Byskata (g. Dahlvik). 1958 valdes ingen Lucia, men man ärade ändå luciadagen med en bal liksom tidigare. Efter den tillställningen vilar luciafirandet i föreningen ända fram till 1979. Då beslöts, efter genomläsning av gamla protokoll, att återuppliva luciafirandet efter en paus på 21 år.

Luciatåget har alltid bestått av hästar, stjärngossar, tomtar, fackelbärare och så förstås Lucia och hennes tärnor. Efter tåget genom byn har man samlats i ungdomslokalen för luciakröningen samt övriga festligheter. Dagarna runt den 13 har trion åkt runt och hälsat på gamla och sjuka, en tradition som är mycket uppskattad. Alla insamlade medel från festen och röstningen går till Boy Wistbackas minnesfond.Terjärv Lucia 1979-2009


1979 - Lilian Lindh, Christel Granö, Inger Granö
1980 - Monica Furu, ?, ?
1981 - Maria Viik, Inger Granvik, Benita Särs
1982 - Carina Häggman, Eva-Lena Långbacka, Monica Granö
1983 - Susanne From, Susann Wistbacka, Camilla Dahlvik
1984 - Hanna Timmerbacka, Helén Nyberg, Mona Nyström
1985 - Mona-Lisa Furu, Benita From, Mia Sandberg
1986 - Tina Furu, Ann-Katrin Sågfors, Pia-Hannele Furu
1987 - Monika Furu, Pia Ravald, Yvonne Sandvik
1988 - Monica Timmerbacka, Marika Widjeskog, Eivor Emet
1989 - Lena Granholm, Tanja Söderbacka, Janet Skog
1990 - Anita Emet, Tanja Sandvik, Marika Hästbacka
1991 - Camilla Granholm, Lotta Sandvik, Eva-Lotta Renlund
1992 - Petra Stenström, Malin Bredbacka, Ulrika Hansson
1993 - Lina Bredbacka, Patricia Högnabba, Johanna Emas
1994 - Heidi Westerlund, Petra Högnabba, Heidi Furu
1995 - Hanna Skullbacka, Linda Kaitajärvi, Martina Broberg
1996 - Ann Sunabacka, Heidi Forsén, Marion Särs
1997 - Eva-Maria Högnabba, Mikaela Nygård, Krista Svartsjö
1998 - Minna Nykänen, Sabina Mikkola, Jaana Emas
1999 - Carolina Högnabba, Marina Vuojärvi, Malin Widjeskog
2000 - Lena Forsbacka, Malin Westerlund, Caroline Högkvist
2001 - Caroline Mård, Julia Wistbacka, Johanna Englund
2002 - Josefina Broberg, Frida Hästbacka, Jonna Nykänen
2003 - Ida Johansson, Emma Sandvik, Mia Skullbacka
2004 - Sofia Byström, Tina Nyman, Nina Forsén
2005 - Ida Knutar, Vanja Ravald, Emma Ahlsved
2006 - Tina Forsander, Anna Timgren, Lena Mård
2007 - Johanna Döfnäs, Malena Borén, Melinda Sandvik
2008 - Emma Hanhikoski, Jessica Englund, Mikaela Storbacka
2009 - Janika Viitanen, Sabina Furu, Emilia Grahn

Vänligen kontakta TUF vid eventuella fel i listan (namnen inte i någon specifik ordningsföljd)!