Historia

Terjärv Ungdomsförening grundades år 1894, men fick en legaliserad tillvaro först året därpå. Den 24 februari 1895 beslöt föreningen att ansluta sig som underfilial till Vasa Ungdomsförening, och det är detta datum som både Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) och av TUF anses vara tidpunkten för föreningens egentliga grundande. TUF kunde inte bli en fristående förening eftersom det var förbjudet att grunda nya föreningar under den här tiden. I Terjärv Ungdomsförenings första styrelse blev Alfred Forss vald till ordförande.Föreningshuset


Som föreningens första lokal fungerade en gård på Hässjebacken. Gården var olämplig och det fanns motsåndare som ville köra bort ungdomarna, så man började söka efter en egen byggnad. Den hittades på Heimsjöns strand samma år som föreningen anses vara grundad. Året var 1895 och det var den första ungdomslokalen i hela Österbotten. Huset blev fort för litet på grund av att cyckeln hade just gjort intrång i bygderna, vilket gjorde att ungdomarna blev allt mer rörliga. En tomt mitt i byn donerades av J.E. Hästbacka och föreningen hade ihågkommits av konsul Wilhelm Schauman i Jakobstad. Han lovade att tillhandahålla föreningen med gratis byggnadsvirke. Ett år senare stod föreningens andra lokal klar. Det vackra Ungdomshemmet fick dock ett sorgligt slut. Huset brann ner till grunden den 17 juli 1919.Kommunstämman godkände den 17 augusti 1919 att föreningen skulle få 15 000 mk som byggnadsstöd. Man byggde nu huset i en våning. Närmare detaljer om byggandet av den nya lokalen finns inte, men den måste renoveras redan 1926. År 1934 beslöt man att bygga ytterligare en våning och placera festsalen där. Nu fick lokalen det utseende den har ännu idag.

Mera detaljerad information kring föreningens grundande och historia i historiken "Ungdomens sekel", Terjärv UF 1895-1995 av Lena Granholm.