Bokning Finfiilafyndiheitä


  • Till nätbokningen här!

  • Intäkterna från premiären går till Pär Särs minnesfond.

    Fonden stöder verksamhet som främjar ungdomars intresse för revy, teater och motorsport. Privata personer och föreningar i Terjärv kan ansöka om bidrag ur fonden.
    Ungdomsföreningens styrelsen lediganslår bidrag att sökas en gång per år.